Hemioterapija uništava maligne ali i zdrave ćelije

Hirurgija, odnosno operativni zahvat, zračna terapija i hemioterapija predstavljaju vidove lečenja malignih bolesti. U ponudi terapijskih mogućnosti, retko se događa da operativni zahvat bude i konačan u lečenju, bez primene zračne ili hemoterapije. Hemioterapija je vid lečenja kojim se lek citostatik unosi u organizam intravenski ili oralno, delujući sistemski, za razliku od hirurgije i zračne terapije koje predstavljaju […]

Više o temi